Všetky dosky budú 100% funkčne testované v továrni Fumax. Testy sa budú striktne vykonávať podľa testovacieho postupu zákazníka.

Výrobné inžinierstvo Fumax postaví testovacie zariadenie pre každý produkt. Testovacie zariadenie bude slúžiť na efektívne a efektívne testovanie výrobkov.

Správa o testovaní sa vygeneruje po každom testovaní a bude zdieľaná so zákazníkom prostredníctvom e-mailu alebo cloudu. Zákazník môže skontrolovať a sledovať všetky záznamy o testovaní pomocou výsledkov Fumax QC.

Function test1

FCT, tiež známy ako funkčné testovanie, sa všeobecne vzťahuje na test po zapnutí PCBA. Automatizácia FCT zariadení je väčšinou založená na otvorenom dizajne hardvérovej a softvérovej architektúry, ktorý dokáže flexibilne rozširovať hardvér a rýchlo a ľahko ustanoviť testovacie postupy. Spravidla môže podporovať viac nástrojov a dá sa flexibilne konfigurovať na požiadanie. Musí tiež obsahovať rozsiahle základné testovacie projekty, ktoré používateľom poskytujú v čo najväčšej miere univerzálne, flexibilné a štandardizované riešenie.

Function test2

1. Čo obsahuje FCT?

Napätie, prúd, výkon, účinník, frekvencia, pracovný cyklus, rýchlosť otáčania, jas LED, farba, meranie polohy, rozpoznávanie znakov, rozpoznávanie vzoru, rozpoznávanie hlasu, meranie a kontrola teploty, kontrola merania tlaku, presné riadenie pohybu, FLASH, EEPROM online programovanie a pod.

2. Rozdiel medzi IKT a FCT

(1) IKT sú hlavne statické skúšky na kontrolu zlyhania komponentov a zlyhania zvárania. Vykonáva sa v ďalšom procese zvárania dosiek. Problematická doska (napríklad problém spätného zvárania a skratu zariadenia) sa priamo opravuje na zváracej linke.

(2) FCT test po napájaní. U jednotlivých komponentov, dosiek s plošnými spojmi, systémov a simulácií za normálnych podmienok používania skontrolujte funkčnú úlohu, ako je napríklad pracovné napätie dosky s plošnými spojmi, pracovný prúd, pohotovostný režim, či dokáže pamäťový čip po zapnutí normálne čítať a zapisovať, rýchlosť po zapnutí motora odpor svorky kanálu po zapnutí relé atď.

Ak to zhrnieme, ICT hlavne zisťuje, či sú komponenty plošných spojov vložené správne alebo nie, a FCT hlavne zisťuje, či obvodová doska funguje normálne.

Function test3