Fumax bude pre každú dosku stavať IKT, aby otestoval pripojenie a funkcie dosky.

ICT, známy ako test na okruhu, je štandardná testovacia metóda na kontrolu výrobných chýb a chýb komponentov testovaním elektrických vlastností a elektrických pripojení online komponentov. Kontroluje hlavne jednotlivé komponenty na linke a prerušenie a skrat v každej sieti obvodov. Má vlastnosti jednoduchého, rýchleho a presného lokalizácie poruchy. Skúšobná metóda na úrovni komponentu používaná na testovanie každého komponentu na doske s plošnými spojmi.

ICT1

1. Funkcia IKT:

Online testovanie je zvyčajne prvý testovací postup vo výrobe, ktorý môže odrážať výrobné podmienky v čase, čo vedie k zlepšeniu a propagácii procesu. Poruchové dosky testované ICT ​​vďaka presnému umiestneniu poruchy a pohodlnej údržbe môžu výrazne zvýšiť efektivitu výroby a znížiť náklady na údržbu. Kvôli svojim špecifickým testovacím položkám je to jedna z dôležitých testovacích metód pre moderné zabezpečenie kvality vo veľkom meradle.

ICT2

2. Rozdiel medzi IKT a AOI?

(1) ICT sa pri kontrole spolieha na elektrické vlastnosti elektronických súčastí obvodu. Fyzické vlastnosti elektronických súčiastok a dosky plošných spojov sú detekované skutočným prúdom, napätím a frekvenciou krivky.

(2) AOI je zariadenie, ktoré na základe optického princípu detekuje bežné chyby vyskytujúce sa pri výrobe spájkovania. Opticky sa kontroluje vzhľadová grafika komponentov plošných spojov. Skrat sa posudzuje.

3. Rozdiel medzi IKT a FCT

(1) IKT sú hlavne statické skúšky na kontrolu zlyhania komponentov a zlyhania zvárania. Vykonáva sa v ďalšom procese zvárania dosiek. Problematická doska (napríklad problém spätného zvárania a skratu zariadenia) sa priamo opravuje na zváracej linke.

(2) FCT test po napájaní. U jednotlivých komponentov, dosiek s plošnými spojmi, systémov a simulácií za normálnych podmienok používania skontrolujte funkčnú úlohu, ako je napríklad pracovné napätie dosky s plošnými spojmi, pracovný prúd, pohotovostný režim, či dokáže pamäťový čip po zapnutí normálne čítať a zapisovať, rýchlosť po zapnutí motora odpor svorky kanálu po zapnutí relé atď.

Ak to zhrnieme, ICT hlavne zisťuje, či sú komponenty plošných spojov vložené správne alebo nie, a FCT hlavne zisťuje, či obvodová doska funguje normálne.