Vyrábame kompletné produktové zostavy. Montáž PCBA do plastových krabičiek je najtypickejším procesom.

Rovnako ako montáž DPS, aj my vyrábame plastové formy / vstrekovacie diely vo vlastnej dielni. To dáva nášmu zákazníkovi veľkú výhodu z hľadiska kontroly kvality, dodania a nákladov.

Vďaka hlbokým znalostiam v oblasti plastových foriem / injekcií sa spoločnosť Fumax odlišuje od iných závodov na montáž čistých PCB. Zákazníci sú radi, že dostanú kompletné riešenie na kľúč pre hotové výrobky od spoločnosti Fumax. Práca s Fumaxom je od začiatku až po hotový výrobok oveľa jednoduchšia.

Najtypickejším plastovým materiálom, s ktorým pracujeme, sú ABS, PC, PC / ABS, PP, nylon, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE atď.

Nasleduje prípadová štúdia produktu, ktorý pozostáva z dosiek plošných spojov, plastov, vodičov, konektorov, programovania, testovania, balenia ... atď. Až po finálny produkt - pripravený na predaj. 

Plasitic box1
Plasitic box2

Všeobecný výrobný tok

Číslo kroku

Výrobný krok

Krok skúšky / kontroly

1

 

Prichádzajúca inšpekcia

2

 

Programovanie pamäte AR9331

3

Montáž SMD

Kontrola montáže SMD

4

Montáž cez otvor

Programovanie pamäte AR7420

   

Testovanie PCBA

   

Vizuálna kontrola

5

Mechanická montáž

Vizuálna kontrola

6

 

Vypaľovanie

7

 

Hipotov test

8

 

Test výkonnosti PLC

9

Tlač štítkov

Vizuálna kontrola

10

 

Skúšobná stolica FAL

11

Balenie

Ovládanie výstupu

12

 

Externá inšpekcia

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

1. FORMALIZMUS

1.1 Skratky

AD Príslušný dokument
AC Alternatívny prúd
APP APLIKÁCIA
AOI Automatická optická kontrola
AQL Prijateľný limit kvality
AUX POMOCNÝ
Kusovník Kusovník
Postieľky Obchodné z regálu
CT Prúdový transformátor
CPU Centrálna jednotka procesora
DC Priamy prúd
DVT Test validácie návrhu
ELE ELEctronic
EMS Služba elektronickej výroby
ENIG Elektrolytické ponorenie do niklu zlato
ESD Elektrostatický výboj
FAL Konečná montážna linka
MPT Asociácia pre prepojenie elektronického priemyslu, predtým Ústav pre tlačené obvody
LAN Miestna sieť
LED Svetelná elektroluminiscenčná dióda
MEC Mechanický
MSL Úroveň citlivá na vlhkosť
NA Žiadne
DPS Vytlačená obvodová doska
PLC Komunikácia PowerLine
PV PhotoVoltaic
QAL KVALITA
RDOC Referenčný dokument
REQ POŽIADAVKY
SMD Zariadenie namontované na povrch
SOC Systém na čipe
SUC Zásobovací reťazec
WAN Wide Area Network

 

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

1.2 Kodifikácie

→   Dokumenty uvedené ako RDOC-XXX-NN

Kde „XXXX“ môže byť: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC alebo TST Kde „NN“ je číslo dokumentu

→ Požiadavky

Uvedené ako REQ-XXX-NNNN

Kde „XXXX“ môže byť: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC alebo TST

Kde „NNNN“ je číslo požiadavky

→   Podzostavy uvedené ako MLSH-MG3-NN

Kde „NN“ je číslo podzostavy

1.3 Správa verzií dokumentov

Podzostavy a dokumenty majú svoje verzie zaregistrované v dokumente: FCM-0001-VVV

Firmware má svoje verzie registrované v dokumente: FCL-0001-VVV

Kde „VVV“ je verzia dokumentu.

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

2 Kontext a objekt

Tento dokument poskytuje výrobné požiadavky na Smart Master G3.

Smart Master G3, ďalej označovaný ako „produkt“, predstavuje integráciu niekoľkých prvkov ako elektroniky a mechanických častí, zostáva však hlavne elektronickým systémom. Preto spoločnosť Mylight Systems (MLS) hľadá službu elektronického výrobcu (EMS), aby mohla riadiť celú výrobu produktu.

Tento dokument musí umožniť subdodávateľovi poskytnúť spoločnosti Mylight Systems globálnu ponuku na výrobu produktu.

Cieľom tohto dokumentu je:

- poskytnúť technické údaje o výrobe výrobku,

- Stanoviť kvalitatívne požiadavky na zabezpečenie zhody výrobku,

- Zadajte požiadavky na dodávateľský reťazec, aby ste zabezpečili cenu a kadenciu produktu.

Subdodávateľ EMS musí zodpovedať 100% požiadaviek tohto dokumentu.

Žiadne požiadavky nie je možné zmeniť bez súhlasu MLS.

Niektoré požiadavky (označenie ako „Žiada sa návrh EMS“) požadujú od subdodávateľa odpoveď na technický bod, ako napríklad kontrolu kvality alebo balenie. Tieto požiadavky ponecháva otvorené subdodávateľovi EMS, aby mohol navrhnúť jednu alebo niekoľko odpovedí. MLS potom odpoveď potvrdí.

MLS musí byť v priamom vzťahu s vybraným subdodávateľom EMS, ale subdodávateľ EMS si môže so súhlasom MLS zvoliť a spravovať ostatných subdodávateľov.

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

3 Štruktúra členenia zostavy

3,1 MG3-100A

Plasitic box3

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

4 Všeobecný výrobný tok

Číslo kroku

Výrobný krok

Krok skúšky / kontroly

     

1

 

Prichádzajúca inšpekcia

     

2

 

Programovanie pamäte AR9331

     

3

Montáž SMD

Kontrola montáže SMD

     

4

Zhromaždenie cez priechod

Programovanie pamäte AR7420

   

Testovanie PCBA

   

Vizuálna kontrola

     

5

Mechanická montáž

Vizuálna kontrola

     

6

 

Vypaľovanie

     

7

 

Hipotov test

     

8

 

Test výkonnosti PLC

     

9

Tlač štítkov

Vizuálna kontrola

     

10

 

Skúšobná stolica FAL

     

11

Balenie

Ovládanie výstupu

     

12

 

Externá inšpekcia

 

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

5 Požiadavky dodávateľského reťazca

Dokumenty dodávateľského reťazca
REFERENCIA POPIS
RDOC-SUC-1. Sonda PLD-0013-CT 100A
RDOC-SUC-2. MLSH-MG3-25-MG3 Obalové puzdro
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Notice d'installation MG3
RDOC-SUC-4. Súbor GEF-0003-Gerber z dosky AR9331 z MG3

REQ-SUC-0010: Cadency

Vybraný subdodávateľ musí byť schopný vyrobiť až 10 000 produktov mesačne.

REQ-SUC-0020: Balenie

(Opýtaný návrh EMS)

Za zabalenie zásielky je zodpovedný subdodávateľ.

Prepravný obal musí umožňovať prepravu výrobkov po mori, letecky a po cestách.

MLS musí byť uvedený popis balenia zásielky.

Prepravný obal musí obsahovať (pozri obrázok 2):

- Produkt MG3

- 1 štandardný kartón (príklad: 163x135x105cm)

- Vnútorná ochrana kartónu

- 1 očarujúci vonkajší rukáv (4 tváre) s logom Mylight a rôznymi informáciami. Pozri RDOC-SUC-2.

- 3 sondy CT. Pozri RDOC-SUC-1

- 1 ethernetový kábel: plochý kábel, 3 m, ROHS, izolácia 300 V, Cat 5E alebo 6, CE, minimálne 60 ° C

- 1 technický letákRDOC-SUC-3

- 1 externý štítok s identifikačnými informáciami (text a čiarový kód): referencia, sériové číslo, MAC adresa PLC

- Ochrana plastových tašiek, pokiaľ je to možné (na diskusiu)

Finished Product4

Špecifikácia výroby produktu pre Smart Master G3

Finished Product5

Obr. 2. Príklad balenia

REQ-SUC-0022: Veľký typ balenia

(Opýtaný návrh EMS)

Subdodávateľ musí uviesť, ako sa balíková jednotka dodáva vo väčších balíkoch.

Maximálny počet jednotkových balení 2 je 25 vo veľkej škatuli.

Identifikačné informácie každej jednotky (s QR kódom) musia byť viditeľné na vonkajšom štítku na každom veľkom balení.

REQ-SUC-0030: napájanie PCB

Subdodávateľ musí byť schopný dodať alebo vyrobiť PCB.

REQ-SUC-0040: Mechanické napájanie

Subdodávateľ musí byť schopný dodať alebo vyrobiť plastový kryt a všetky mechanické časti.

REQ-SUC-0050: Dodávka elektronických komponentov

Subdodávateľ musí byť schopný napájať všetky komponenty elektroniky.

REQ-SUC-0060: Pasívny výber komponentov

S cieľom optimalizovať náklady a logistickú metódu môže subdodávateľ navrhnúť použitie odkazov na všetky pasívne komponenty, ktoré sú v RDOC-ELEC-3 špecifikované ako „všeobecné“. Pasívne komponenty musia vyhovovať stĺpcu s popisom RDOC-ELEC-3.

Všetky vybrané komponenty musia byť validované MLS.

REQ-SUC-0070: Globálne náklady

Cieľové EXW náklady na produkt musia byť uvedené v samostatnom dokumente a môžu byť každý rok revidované.

REQ-SUC-0071: podrobné náklady

(Opýtaný návrh EMS)

Cena musí byť podrobná s minimom:

- kusovník každej elektronickej zostavy, mechanické časti

- Zhromaždenia

- Testy

- Balenie

- Štrukturálne náklady

- Okraje

- Expedícia

- Náklady na industrializáciu: lavičky, nástroje, proces, predsériové…

REQ-SUC-0080: Prijatie výrobného súboru

Výrobný spis musí byť pred sériovou a hromadnou výrobou úplne vyplnený a akceptovaný MLS.

REQ-SUC-0090: Zmeny výrobných súborov

Všetky zmeny vo výrobnom súbore musia byť nahlásené a akceptované MLS.

REQ-SUC-0100: Kvalifikácia pre pilotný chod

Pred začatím hromadnej výroby sa vyžaduje predsériová kvalifikácia 200 výrobkov.

Predvolené hodnoty a problémy zistené počas tejto pilotnej prevádzky musia byť hlásené MLS.

REQ-SUC-0101: Predsériový test spoľahlivosti

(Opýtaný návrh EMS)

Po pilotnej výrobe sa musia vykonať testy spoľahlivosti alebo test validácie návrhu (DVT) s minimom:

- Rýchle teplotné cykly -20 ° C / + 60 ° C

- výkonnostné testy PLC

- Kontroly vnútornej teploty

- Vibrácie

- Skúška pádom

- Kompletné testy funkčnosti

- Gombíkové záťažové testy

- Dlhodobo horím

- Studený / horúci štart

- Spustenie vlhkosti

- Silové cykly

- Vlastná kontrola impedancie konektorov

-…

Podrobný postup skúšky poskytne subdodávateľ a musí byť akceptovaný MLS.

Všetky neúspešné testy musia byť hlásené MLS.

REQ-SUC-0110: Výrobná zákazka

Celá výrobná zákazka sa uskutoční s nasledujúcimi informáciami:

- Referencia požadovaného produktu

- Množstvo výrobkov

- Definícia balenia

- Cena

- Súbor verzie hardvéru

- Súbor verzií firmvéru

- Personalizačný súbor (s MAC adresou a sériovými číslami)

Ak niektorá z týchto informácií chýba alebo nie je jasná, EMS nesmie zahájiť výrobu.

6 Požiadavky na kvalitu

REQ-QUAL-0010: Skladovanie

DPS, elektronické súčasti a elektronické zostavy sa musia skladovať v miestnosti s regulovanou vlhkosťou a teplotou:

- Relatívna vlhkosť vzduchu pod 10%

- Teplota medzi 20 ° C a 25 ° C.

Subdodávateľ musí mať kontrolný postup MSL a musí ho odovzdať MLS.

REQ-QUAL-0020: MSL

PCB a niekoľko komponentov identifikovaných v kusovníku podlieha postupom MSL.

Subdodávateľ musí mať kontrolný postup MSL a musí ho odovzdať MLS.

REQ-QUAL-0030: RoHS / dosah

Výrobok musí vyhovovať smernici RoHS.

Subdodávateľ musí informovať MLS o každej látke použitej vo výrobku.

Napríklad subdodávateľ musí informovať MLS o tom, ktoré lepidlo / spájka / čistič sa používajú.

REQ-QUAL-0050: Kvalita subdodávateľa

Subdodávateľ musí mať certifikát ISO9001.

Subdodávateľ musí dať svoj certifikát ISO9001.

REQ-QUAL-0051: Kvalita subdodávateľa 2

Ak subdodávateľ spolupracuje s inými subdodávateľmi, musí mať tiež certifikát ISO9001.

REQ-QUAL-0060: ESD

So všetkými elektronickými súčiastkami a elektronickými doskami musí byť manipulované s ochranou ESD.

REQ-QUAL-0070: Čistenie

(Opýtaný návrh EMS)

Dosky elektroniky sa musia v prípade potreby vyčistiť.

Čistenie nesmie poškodiť citlivé časti, ako sú transformátory, konektory, označenia, tlačidlá, indikátory ...

Subdodávateľ musí dať spoločnosti MLS postup čistenia.

REQ-QUAL-0080: Vstupná kontrola

(Opýtaný návrh EMS)

Všetky elektronické súčasti a šarže DPS musia mať vstupnú kontrolu s limitmi AQL.

Mechanické časti musia mať vstupnú kontrolu rozmerov s limitmi AQL, ak sú zabezpečené externe.

Subdodávateľ musí dať MLS svoje prichádzajúce kontrolné postupy vrátane limitov AQL.

REQ-QUAL-0090: Ovládanie výstupu

(Opýtaný návrh EMS)

Produkt musí mať výstupnú kontrolu s minimálnymi kontrolami vzoriek a limitmi AQL.

Subdodávateľ musí dať MLS svoje postupy kontroly vstupu vrátane limitov AQL.

REQ-QAL-0100: Skladovanie odmietnutých produktov

Každý výrobok, ktorý neprejde testom alebo kontrolou, bez ohľadu na to, aký test musí byť uskladnený subdodávateľom MLS na účely vyšetrovania kvality.

REQ-QAL-0101: Informácie o zamietnutých produktoch

MLS musí byť informovaný o každej udalosti, ktorá môže viesť k odmietnutiu výrobkov.

MLS musia byť informovaní o počte zamietnutých produktov alebo akýchkoľvek šaržiach.

REQ-QAL-0110: Správa o kvalite výroby

Subdodávateľ EMS musí hlásiť MLS za každú výrobnú dávku množstvo vyradených výrobkov na jednu fázu skúšky alebo kontroly.

REQ-QUAL-0120: Vysledovateľnosť

Všetky kontroly, testy a inšpekcie musia byť uskladnené a označené dátumom.

Dávky musia byť zreteľne označené a oddelené.

Odkazy použité vo výrobkoch musia byť vysledovateľné (presný odkaz a dávka).

Akákoľvek zmena v akomkoľvek odkaze musí byť pred implementáciou oznámená MLS.

REQ-QUAL-0130: Globálne odmietnutie

MLS môže vrátiť kompletnú dávku, ak je odmietnutie z dôvodu subdodávateľa nad 2% za menej ako 2 roky.

REQ-QUAL-0140: Audit / externá kontrola

MLS smie navštíviť subdodávateľa (vrátane jeho vlastných subdodávateľov), pýtať si správy o kvalite a robiť inšpekčné testy najmenej dvakrát ročne alebo pre každú výrobnú dávku. MLS môže byť zastúpená spoločnosťou tretej strany.

REQ-QUAL-0150: Vizuálne kontroly

(Opýtaný návrh EMS)

Výrobok má niekoľko vizuálnych kontrol uvedených vo všeobecnom výrobnom postupe.

Tieto kontroly znamenajú:

- Kontrola výkresov

- Skontrolujte správne zostavenie

- Kontrola štítkov / nálepiek

- Kontroly poškriabania alebo akýchkoľvek vizuálnych zlyhaní

- Spájkovacia výstuž

- Skontrolujte chladiče okolo poistiek

- Skontrolujte smery káblov

- Kontroly lepidiel

- Kontrola teploty topenia

Subdodávateľ musí dať spoločnosti MLS postupy vizuálnej kontroly vrátane limitov AQL.

REQ-QUAL-0160: Všeobecný výrobný tok

Musí byť dodržané poradie každého kroku všeobecného výrobného toku.

Ak z nejakých dôvodov, napríklad opraviteľnosti, musí byť krok vykonaný znova, všetky nasledujúce kroky musia byť urobené tiež znova, najmä Hipotovo testovanie a FAL test.

7 požiadaviek na PCB

Výrobok sa skladá z troch rôznych DPS

Dokumenty PCB
REFERENCIA POPIS
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Prijateľnosť tlačených dosiek
RDOC-PCB-2. Súbor GEF-0001-Gerber na základnej doske MG3
RDOC-PCB-3. Súbor GEF-0002-Gerber z dosky AR7420 z MG3
RDOC-PCB-4. Súbor GEF-0003-Gerber z dosky AR9331 z MG3
RDOC-PCB-5. IEC 60695-11-10: 2013: Skúšanie požiarneho nebezpečenstva - Časť 11-10: Skúšobné plamene - 50 W vodorovné a zvislé skúšobné metódy plameňa

REQ-PCB-0010: charakteristiky PCB

(Opýtaný návrh EMS)

Musia sa rešpektovať hlavné charakteristiky uvedené nižšie

Charakteristiky Hodnoty
Počet vrstiev 4
Vonkajšia hrúbka medi 35 um / 1 oz min
Veľkosť DPS 840x840x1,6mm (hlavná doska), 348x326x1,2mm (doska AR7420),
  780 x 536 x 1 mm (doska AR9331)
Hrúbka vnútornej medi 17 um / 0,5 oz min
Minimálna izolácia / šírka trasy 100 um
Minimálna spájkovacia maska 100 um
Minimálne cez priemer 250 µm (mechanické)
Materiál PCB FR4
Minimálna hrúbka medzi 200 um
vonkajšie medené vrstvy  
Sieťotlač Áno zhora a zdola, biela farba
Spájkovacia maska Áno, zelená zhora a zdola a predovšetkým priechody
Povrchová úprava ENIG
DPS na paneli Áno, dá sa upraviť na požiadanie
Cez plnenie Nie
Spájkovacia maska ​​cez Áno
Materiály ROHS / REACH /

REQ-PCB-0020: Testovanie PCB

Izolácia a vodivosť sietí musia byť testované na 100%.

REQ-PCB-0030: Značenie DPS

Značenie PCB je povolené iba na vyhradenom mieste.

PCB musia byť označené odkazom na PCB, jeho verziu a dátum výroby.

Musí sa použiť odkaz na MLS.

REQ-PCB-0040: súbory na výrobu DPS

Pozri RDOC-PCB-2, RDOC-PCB-3, RDOC-PCB-4.

Buďte opatrní, charakteristiky v REQ-PCB-0010 sú hlavnými informáciami a musia sa rešpektovať.

REQ-PCB-0050: kvalita PCB

Podľa triedy IPC-A-600 1. Pozri RDOC-PCB-1.

REQ-PCB-0060: Horľavosť

Materiály použité na PCB musia vyhovovať CEI 60695-11-10 de V-1. Pozri RDOC-PCB-5.

8 Zostavené elektronické požiadavky

Musia byť zmontované 3 dosky s elektronikou.

Elektronické dokumenty
REFERENCIA TITLE
RDOC-ELEC-1.  IPC-A-610 Prijateľnosť elektronických zostáv
RDOC-ELEC-2. Súbor GEF-0001-Gerber na základnej doske MG3 RDOC
ELEC-3. GEF-0002-Gerber súbor dosky AR7420 z MG3 RDOC
ELEC-4. Súbor GEF-0003-Gerber z dosky AR9331 MG3 RDOC
ELEC-5. Kusovník-0001-kusovník hlavnej dosky MG3 RDOC-ELEC-6.
Kusovník-0002 Kusovník dosky AR7420 z MG3 RDOC-ELEC-7.
Kusovník-0003 Kusovník dosky AR9331 z MG3
Finished Product6

Obr. 3. Príklad elektronických zostavených elektronických dosiek

REQ-ELEC-0010: Kusovník

Kusovník RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6 a RDOC-ELEC-7 sa musí rešpektovať.

REQ-ELEC-0020: Montáž súčiastok SMD:

Súčasti SMD musia byť zostavené pomocou automatickej montážnej linky.

Pozri RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0030: Montáž komponentov priechodných otvorov:

Súčasti priechodného otvoru musia byť namontované pomocou selektívnej vlny alebo ručne.

Zvyšné špendlíky musia byť narezané pod 3 mm výšky.

Pozri RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0040: Spájkovacia výstuž

Spájkovacia výstuž musí byť vykonaná pod relé.

Finished Product7

Obr. 4. Spájka na spodku hlavnej dosky

REQ-ELEC-0050: Zmršťovanie

Poistky (F2, F5, F6 na hlavnej doske) musia byť tepelne zmrštiteľné, aby sa zabránilo vniknutiu vnútorných častí do krytu v prípade nadmernej intenzity.

Finished Product8

Obrázok 5. Tepelné zmršťovanie okolo poistiek

REQ-ELEC-0060: Gumová ochrana

Nie je potrebná žiadna gumená ochrana.

REQ-ELEC-0070: Konektory sondy CT

Konektory ženských sond CT musia byť na hlavnú dosku pripájané ručne, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

Použite referenčný konektor MLSH-MG3-21.

Dajte pozor na farbu a smer kábla.

Finished Product9

Obrázok 6. Montáž konektorov sond CT

REQ-ELEC-0071: Konektory sondy CT sa lepia

Na konektor sondy CT je potrebné pridať lepidlo na ochranu pred vibráciami / zneužitím pri výrobe.

Pozri obrázok nižšie.

Odkaz na lepidlo je vo vnútri RDOC-ELEC-5.

Finished Product10

Obrázok 7. Lepidlo na konektory sondy CT

REQ-ELEC-0080: Tropikalizácia:

Žiadna tropizácia sa nežiada.

REQ-ELEC-0090: Kontrola AOI montáže:

100% dosky musí mať AOI kontrolu (spájkovanie, orientácia a značenie).

Všetky dosky musia byť skontrolované.

MLS musí dostať podrobný program AOI.

REQ-ELEC-0100: Ovládanie pasívnych komponentov:

Všetky pasívne komponenty musia byť pred hlásením na DPS skontrolované minimálne vizuálnou kontrolou človeka.

MLS musí byť podrobný postup kontroly pasívnych komponentov.

REQ-ELEC-0110: Röntgenová kontrola:

Žiadna röntgenová kontrola sa nevyžaduje, ale pri akejkoľvek zmene v procese montáže SMD sa musia vykonať teplotné cykly a funkčné testy.

Testy teplotného cyklu musia byť vykonané pre každú produkčnú skúšku s limitmi AQL.

REQ-ELEC-0120: Prepracovanie:

Ručné prepracovanie dosiek elektroniky je povolené pre všetky komponenty okrem celočíselných obvodov: U21 / U22 (karta AR7420), U3 / U1 / U11 (karta AR9331).

Automatické prepracovanie je povolené pre všetky komponenty.

Ak sa výrobok demontuje, aby sa prepracoval, pretože zlyhal na konečnej skúšobnej stolici, musí sa vykonať opäť Hipotova skúška a záverečná skúška.

REQ-ELEC-0130: 8pinový konektor medzi doskou AR9331 a doskou AR7420

Konektory J10 sa používajú na pripojenie dosky AR9331 a dosky AR7420. Táto montáž sa musí vykonať ručne.

Referenčný konektor, ktorý sa má použiť, je MLSH-MG3-23.

Konektor má rozstup 2 mm a jeho výška je 11 mm.

Finished Product11

Obrázok 8. Káble a konektory medzi doskami elektroniky

REQ-ELEC-0140: 8pinový konektor medzi hlavnou doskou a doskou AR9331

Konektory J12 sa používajú na pripojenie základnej dosky a dosiek AR9331. Táto montáž sa musí vykonať ručne.

Odkaz na kábel s 2 konektormi je

Použité konektory majú rozstup 2 mm a dĺžka kábla je 50 mm.

REQ-ELEC-0150: 2pinový konektor medzi hlavnou doskou a doskou AR7420

Konektor JP1 sa používa na pripojenie hlavnej dosky k doske AR7420. Táto montáž sa musí vykonať ručne.

Odkaz na kábel s 2 konektormi je

Dĺžka kábla je 50mm. Drôty musia byť skrútené a chránené / zafixované tepelnými zmršťovačmi.

REQ-ELEC-0160: Montáž rozptyľovača tepla

Na čipe AR7420 sa nesmie používať žiadny rozptyľovač tepla.

9 Požiadavky na mechanické časti

Bytové doklady
REFERENCIA TITLE
RDOC-MEC-1. PLD-0001-PLD krytu najlepšie z MG3
RDOC-MEC-2. PLD-0002-PLD spodnej časti krytu MG3
RDOC-MEC-3. PLD-0003-PLD ľahkého vrcholu MG3
RDOC-MEC-4. PLD-0004-PLD tlačidla 1 z MG3
RDOC-MEC-5. PLD-0005-PLD tlačidla 2 z MG3
RDOC-MEC-6. PLD-0006-PLD z posúvača MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013: Skúšanie požiarneho nebezpečenstva - Časť 11-10: Skúšobné plamene - 50 W horizontálne a
  metódy vertikálneho plameňa
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ ZARIADENIA NA MERANIE,
  KONTROLA A LABORATÓRNE POUŽITIE - ČASŤ 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
RDOC-MEC-9. IEC61010-1 2010: Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie,
  a laboratórne použitie - Časť 1: Všeobecné požiadavky
RDOC-MEC-10. Súbor BOM-0016-BOM MG3-V3
   
RDOC-MEC-11. PLA-0004 - Montážny výkres MG3-V3
Finished Product12

Obr. 9. Rozložený pohľad na MGE. Pozri RDOC-MEC-11 a RDOC-MEC-10

9.1 Časti

Mechanický kryt sa skladá zo 6 plastových častí.

REQ-MEC-0010: Všeobecná ochrana proti požiaru

(Opýtaný návrh EMS)

Plastové diely musia vyhovovať RDOC-MEC-8.

REQ-MEC-0020: Materiál plastových častí musí byť samozhášavý (Opýtaný návrh EMS)

Materiály použité pre plastové diely musia mať triedu V-2 alebo vyššiu podľa RDOC-MEC-7.

REQ- MEC-0030: Materiál konektorov musí byť samozhášavý (Opýtaný návrh EMS)

Materiály použité pre diely konektorov musia mať stupeň V-2 alebo lepší podľa RDOC-MEC-7.

REQ-MEC-0040: Otvory vo vnútri mechaniky

Nesmie mať otvory okrem:

- Konektory (musia mať mechanickú vôľu menšiu ako 0,5 mm)

- Otvor pre obnovenie továrenských nastavení (1,5 mm)

- Otvory pre odvod tepla (priemer 1,5 mm s rozstupom minimálne 4 mm) okolo plôch ethernetových konektorov (pozri obrázok nižšie).

Finished Product13

Obrázok 10. Príklad otvorov na vonkajšom plášti na odvod tepla

REQ-MEC-0050: Farba dielov

Všetky plastové časti musia byť bez ďalších požiadaviek biele.

REQ-MEC-0060: Farba tlačidiel

Gombíky musia byť modré s rovnakým odtieňom loga MLS.

REQ-MEC-0070: Kresby

Kryt musí rešpektovať plány RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6

REQ-MEC-0080: vstrekovacie formy a nástroje

(Opýtaný návrh EMS)

EMS smie riadiť celý proces vstrekovania plastov.

Značky vstupov / výstupov vstrekovania plastov nesmú byť viditeľné z vonkajšej strany produktu.

9.2 Mechanická montáž

REQ-MEC-0090: Zostava svetelného potrubia

Svetlovod musí byť zostavený pomocou horúceho zdroja v bodoch topenia.

Vonkajší kryt musí byť roztavený a viditeľný vo vnútri otvorov určených na body tavenia.

Finished Product14

Obrázok 11. Zostavy svetelného potrubia a tlačidiel s horúcim zdrojom

REQ-MEC-0100: Montáž tlačidiel

Gombíky musia byť spojené pomocou horúceho zdroja teploty topenia.

Vonkajší kryt musí byť roztavený a viditeľný vo vnútri otvorov určených na body tavenia.

REQ-MEC-0110: Skrutkujte horný kryt

Na pripevnenie dosky AR9331 k hornému krytu sa používajú 4 skrutky. Pozri RDOC-MEC-11.

Použitá referencia vo vnútri RDOC-MEC-10.

Uťahovací moment musí byť medzi 3,0 a 3,8 kgf.cm.

REQ-MEC-0120: Skrutky na spodnej časti

Na pripevnenie hlavnej dosky k spodnému krytu sa používajú 4 skrutky. Pozri RDOC-MEC-11.

Rovnaké skrutky sa používajú na pripevnenie krytov medzi nimi.

Použitá referencia vo vnútri RDOC-MEC-10.

Uťahovací moment musí byť medzi 5,0 a 6 kgf.cm.

REQ-MEC-0130: Konektor sondy CT cez kryt

Časť žľabovej steny konektora sondy CT musí byť korigovaná zmontovaná tak, aby nedošlo k privretiu, aby bola zaistená dobrá hermetickosť a dobrá odolnosť proti nežiaducemu ťahaniu drôtu.

Finished Product15

Obrázok 12. Časti steny žľabov CT sond

9.3 Externá sieťotlač

REQ-MEC-0140: Externý sieťotlač

Pod sieťotlačou sa musí robiť na hornom kryte.

Finished Product16

Obr. 13. Je potrebné rešpektovať externú kresbu sieťotlače

REQ-MEC-0141: Farba sieťotlače

Farba sieťotlače musí byť čierna s výnimkou loga MLS, ktoré musí byť modré (rovnakej farby ako tlačidlá).

9.4 Štítky

REQ-MEC-0150: Rozmer štítku s čiarovým kódom sériového čísla

- Rozmer štítku: 50 mm * 10 mm

- Veľkosť textu: výška 2 mm

- Rozmer čiarového kódu: 40 mm * 5 mm

Finished Product17

Obrázok 14. Príklad štítku s čiarovým kódom sériového čísla

REQ-MEC-0151: Pozícia štítku s čiarovým kódom sériového čísla

Pozrite si požiadavku na externý sieťotlač.

REQ-MEC-0152: Farba štítku s čiarovým kódom sériového čísla

Farba čiarového kódu štítka so sériovým číslom musí byť čierna.

REQ-MEC-0153: Štítkové materiály s čiarovým kódom sériového čísla

(Opýtaný návrh EMS)

Štítok so sériovým číslom musí byť nalepený a informácie nesmú zmiznúť podľa RDOC-MEC-9.

REQ-MEC-0154: hodnota štítku s čiarovým kódom sériového čísla

Hodnota sériového čísla musí byť uvedená spoločnosťou MLS buď s výrobnou zákazkou (súbor personalizácie), alebo prostredníctvom špeciálneho softvéru.

Pod definíciou každého znaku sériového čísla:

M YY MM XXXXX P
Majster Rok 2019 = 19 Mesiac = 12.december Počet vzoriek pre každý mesiac dávky VýrobcaReferencia

REQ-MEC-0160: Rozmer štítku s čiarovým kódom aktivačného kódu

- Rozmer štítku: 50 mm * 10 mm

- Veľkosť textu: výška 2 mm

- Rozmer čiarového kódu: 40 mm * 5 mm

Finished Product18

Obrázok 15. Príklad štítku s čiarovým kódom aktivačného kódu

REQ-MEC-0161: Poloha štítku s čiarovým kódom aktivačného kódu

Pozrite si požiadavku na externý sieťotlač.

REQ-MEC-0162: Farba štítku s čiarovým kódom aktivačného kódu

Farba štítku s čiarovým kódom aktivačného kódu musí byť čierna.

REQ-MEC-0163: Materiály na štítky s čiarovým kódom aktivačného kódu

(Opýtaný návrh EMS)

Štítok s aktivačným kódom musí byť nalepený a informácie nesmú zmiznúť podľa RDOC-MEC-9.

REQ-MEC-0164: hodnota štítku s čiarovým kódom sériového čísla

Hodnota aktivačného kódu musí byť zadaná spoločnosťou MLS buď s výrobnou zákazkou (súbor personalizácie), alebo prostredníctvom na to určeného softvéru.

REQ-MEC-0170: Rozmer hlavného štítku

- Rozmer 48mm * 34mm

- Symboly musia byť nahradené oficiálnym dizajnom. Minimálna veľkosť: 3 mm. Pozri RDOC-MEC-9.

- Veľkosť textu: minimálne 1,5

Finished Product19

Obrázok 16. Príklad hlavného štítku

REQ-MEC-0171: Poloha hlavného štítku

Hlavný štítok musí byť umiestnený na bočnej strane MG3 vo vyhradenej miestnosti.

Štítok musí byť nad horným a spodným krytom tak, aby nedochádzalo k otvorom krytu bez jeho odstránenia.

REQ-MEC-0172: Farba hlavnej etikety

Hlavná farba štítku musí byť čierna.

REQ-MEC-0173: Hlavné materiály štítkov

(Opýtaný návrh EMS)

Hlavný štítok musí byť nalepený a informácie nesmú zmiznúť podľa RDOC-MEC-9, najmä bezpečnostné logo, napájací zdroj, názov spoločnosti Mylight-Systems a referencia o produkte

REQ-MEC-0174: Hodnoty hlavného štítku

Hodnoty hlavného štítku musí poskytnúť MLS buď s výrobnou zákazkou (súbor personalizácie), alebo prostredníctvom špeciálneho softvéru.

Hodnoty / text / logo / nápis musia zodpovedať číslu v REQ-MEC-0170.

9,5 sondy CT

REQ-MEC-0190: Dizajn sondy CT

(Opýtaný návrh EMS)

EMS má povolené navrhnúť si káble sondy CT, vrátane samičieho kábla pripojeného k MG3, samčieho kábla na sondu CT a predlžovací kábel.

Celý výkres musí byť odovzdaný MLS

REQ-MEC-0191: Materiál častí sond CT musí byť samozhášavý (Opýtaný návrh EMS)

Materiály použité pre plastové diely musia mať triedu V-2 alebo vyššiu podľa CEI 60695-11-10.

REQ-MEC-0192: Materiál častí sond CT musí mať izoláciu káblov Materiály sond CT musia mať dvojitú izoláciu 300 V.

REQ-MEC-0193: vonkajší kábel sondy CT

Samičie kontakty musia byť izolované od prístupného povrchu minimálne 1,5 mm (priemer maximálneho otvoru 2 mm).

Farba kábla musí byť biela.

Kábel je spájkovaný z jednej strany na MG3 a na druhej strane musí mať uzamykateľný a kódovateľný konektor.

Kábel musí mať zvlnenú priechodnú časť, ktorá sa použije na prechod cez plastové puzdro MG3.

Dĺžka kábla musí byť s konektorom po priechodnej časti približne 70 mm.

Odkaz na MLS pre túto časť bude MLSH-MG3-22

Finished Product20

Obrázok 18. Príklad ženského kábla sondy CT

REQ-MEC-0194: Male kábel sondy CT

Farba kábla musí byť biela.

Kábel je z jednej strany spájkovaný so sondou CT a na druhej strane musí mať uzamykateľný a kódovateľný konektor.

Dĺžka kábla musí byť bez konektora asi 600 mm.

Odkaz na MLS pre túto časť bude MLSH-MG3-24

REQ-MEC-0195: Predlžovací kábel sondy CT

Farba kábla musí byť biela.

Kábel je z jednej strany spájkovaný so sondou CT a na druhej strane musí mať uzamykateľný a kódovateľný konektor.

Dĺžka kábla musí byť okolo 3000 mm bez konektorov.

Odkaz na MLS pre túto časť bude MLSH-MG3-19

REQ-MEC-0196: referencia sondy CT

(Opýtaný návrh EMS)

V budúcnosti by sa mohlo použiť niekoľko referencií CT sondy.

EMS smie rokovať s výrobcom sondy CT o montáži sondy CT a kábla.

Referencia 1 je MLSH-MG3-15 s:

- 100A / 50mA CT sonda SCT-13 od výrobcu YHDC

- kábel MLSH-MG3-24

Finished Product21

Obrázok 20. Príklad sondy CT 100A / 50mA MLSH-MG3-15

10 Elektrické skúšky

Dokumenty o elektrických skúškach
REFERENCIA POPIS
RDOC-TST-1. Postup skúšky na skúšobnom stave PRD-0001-MG3
RDOC-TST-2. Súbor BOM-0004-BOM testovacej stolice MG3
RDOC-TST-3. PLD-0008-PLD testovacej stolice MG3
RDOC-TST-4. Súbor SCH-0004-SCH testovacej stolice MG3

10.1 Testovanie PCBA

REQ-TST-0010: Testovanie PCBA

(Opýtaný návrh EMS)

Pred mechanickou montážou musí byť vyskúšaných 100% elektronických dosiek

Minimálne funkcie na testovanie sú:

- Izolácia napájania na hlavnej doske medzi N / L1 / L2 / L3, hlavná doska

- Presnosť jednosmerného napätia 5 V, XVA (10,8 V až 11,6 V), 3,3 V (3,25 V až 3,35 V) a 3,3 VISO DC, hlavná doska

- Relé je dobre otvorené, keď nie je napájané, základná doska

- Izolácia na RS485 medzi GND a A / B, doska AR9331

- odpor 120 ohmov medzi A / B na konektore RS485, doska AR9331

- Presnosť jednosmerného napätia VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2,0 V, 5,0 V a 5 V_RS485, doska AR9331

- Presnosť jednosmerného napätia VDD a VDD2P0, doska AR7420

MLS musí byť podrobný postup skúšky PCBA.

REQ-TST-0011: Testovanie PCBA

(Opýtaný návrh EMS)

Na vykonanie týchto skúšok môže výrobca vyrobiť nástroj.

Definíciu nástroja musí definovať MLS.

Finished Product22

Obrázok 21. Príklad nástrojov na testovanie PCBA

10.2 Testovanie hipotov

REQ-TST-0020: Testovanie hipotov

(Opýtaný návrh EMS)

100% zariadení musí byť testovaných iba po finálnej mechanickej montáži.

Ak sa výrobok demontuje (napríklad na účely opravy / opravy), musí sa po mechanickej montáži znova vykonať skúška. Vysokonapäťové izolácie oboch portov Ethernet a RS485 (prvá strana) musia byť testované s napájaním (druhá strana) na všetkých vodičoch.

Jeden kábel je teda pripojený k 19 vodičom: portom Ethernet a RS485

Druhý kábel je pripojený k 4 vodičom: neutrálu a 3 fázam

EMS musí urobiť nástroj, aby boli všetky vodiče z každej strany na rovnakom kábli, aby bolo možné vykonať iba jeden test.

Musí byť použité napätie DC 3100V. Maximálne 5 s na nastavenie napätia a potom minimálne 2 s na udržanie napätia.

Nie je povolený žiadny únik prúdu.

Finished Product23

Obrázok 22. Káblový nástroj na ľahký test Hipot

10.3 Test výkonnosti PLC

REQ-TST-0030: Test výkonnosti PLC

(Dizajn EMS požadovaný alebo navrhnutý s MLS)

Musí byť testovaných 100% zariadení

Produkt musí zvládnuť komunikáciu s iným produktom CPL, ako je zástrčka PL 7667 ETH, prostredníctvom 300 m kábla (možno navíjať).

Dátový tok nameraný skriptom „plcrate.bat“ musí byť vyšší ako 12 mps, TX a RX.

Na uľahčenie párovania použite skript „set_eth.bat“, ktorý nastaví MAC na „0013C1000000“ a NMK na „MyLight NMK“.

Všetky testy musia trvať maximálne 15/30 s vrátane zostavy napájacieho kábla.

10.4 Vypaľovanie

REQ-TST-0040: Stav vypálenia

(Opýtaný návrh EMS)

Vypaľovanie musí byť vykonané na 100% elektronických dosiek s nasledujúcimi podmienkami:

- 4:00

- napájanie 230V

- 45 ° C

- ethernetové porty posunuté

- Niekoľko produktov (najmenej 10) v rovnakom čase, rovnaká elektrická sieť, rovnaké PLC NMK

REQ-TST-0041: Kontrola vyhorenia

- Kontrolky LED každú hodinu blikajú a relé je možné aktivovať / deaktivovať

10.5 Skúška finálnej montáže

REQ-TST-0050: Test konečnej montáže

(Minimálne jedno skúšobné zariadenie poskytuje MLS)

100% výrobkov musí byť testovaných na testovacej stolici finálnej montáže.

Testovací čas má byť medzi 2,30 min a 5 min po optimalizácii, automatizácii, skúsenostiach operátora, rôznych problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť (napríklad aktualizácia firmvéru, komunikácia s prístrojom alebo stabilita napájacieho zdroja).

Hlavným cieľom finálnej montážnej skúšobnej stolice je otestovať:

- Spotreba energie

- Skontrolujte verziu firmvéru a podľa potreby ich aktualizujte

- Skontrolujte komunikáciu PLC cez filter

- Skontrolujte tlačidlá: relé, PLC, obnovenie výrobných nastavení

- Skontrolujte led diódy

- Skontrolujte komunikáciu RS485

- Skontrolujte ethernetovú komunikáciu

- Vykonajte kalibrácie merania výkonu

- Napíšte konfiguračné čísla do zariadenia (MAC adresa, sériové číslo)

- Nakonfigurujte zariadenie na doručenie

REQ-TST-0051: Príručka na testovanie konečnej montáže

Postup skúšky na skúšobnom stave RDOC-TST-1 musí byť pred použitím dobre prečítaný a pochopený, aby sa zabezpečilo, že:

- Bezpečnosť používateľa

- Správne použite testovacie zariadenie

- Výkonnosť skúšobného stavu

REQ-TST-0052: Test konečnej montáže Údržba

Činnosť údržby skúšobného stavu musí byť vykonaná v súlade s RDOC-TST-1.

REQ-TST-0053: Štítok skúšky konečnej montáže

Na výrobok musí byť nalepený štítok / štítok podľa popisu v RDOC-TST-1.

Finished Product24

Obrázok 23. Príklad štítku s testom konečnej montáže

REQ-TST-0054: Test konečnej montáže lokálnej databázy

Všetky protokoly uložené v lokálnom počítači musia byť pravidelne zasielané spoločnosti Mylight Systems (najmenej raz za mesiac alebo raz za dávku).

REQ-TST-0055: Test konečnej montáže Vzdialená databáza

Testovacie zariadenie musí byť pripojené k internetu, aby bolo možné odosielať protokoly do vzdialenej databázy v reálnom čase. Plná spolupráca EMS je zámerom umožniť toto spojenie v rámci jeho vnútornej komunikačnej siete.

REQ-TST-0056: Reprodukcia skúšobného stavu

MLS môže v prípade potreby poslať na MES niekoľko testovacích staníc

EMS tiež umožňuje reprodukovať samotné testovacie zariadenie podľa RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 a RDOC-TST-4.

Ak chce EMS vykonať optimalizáciu, musí požiadať MLS o autorizáciu.

Reprodukované testovacie stolice musia byť validované MLS.

10.6 Programovanie SOC AR9331

REQ-TST-0060: Programovanie SOC AR9331

Pamäť zariadenia musí byť pred zostavením blikaná pomocou univerzálneho programátora, ktorý neposkytuje spoločnosť MLS.

Firmvér, ktorý sa má flashovať, musí byť vždy a musí byť overený MLS pred každou dávkou.

Tu sa nevyžaduje žiadna personalizácia, takže všetky zariadenia majú tu rovnaký firmvér. Personalizácia sa vykoná neskôr vo vnútri záverečnej testovacej stolice.

Programovanie čipsetu 10.7 PLC AR7420

REQ-TST-0070: Programovanie PLC AR7420

Pamäť zariadenia musí byť pred testom napaľovania flashovaná, aby sa počas testu aktivovala čipová sada PLC.

Čipová sada PLC sa programuje pomocou softvéru poskytnutého spoločnosťou MLS. Blikanie trvá asi 10 s. EMS teda môže brať do úvahy maximálnych 30 s pre celú operáciu (napájanie káblom + ethernetový kábel + blesk + odpojenie kábla).

Tu sa nevyžaduje žiadna personalizácia, takže všetky zariadenia majú tu rovnaký firmvér. Personalizácia (MAC adresa a DAK) sa vykoná neskôr vo vnútri záverečnej testovacej stolice.

Pamäť čipovej sady PLC je možné pred zostavením tiež flashovať (vyskúšať).